Jak to? Ślub cywilny i kościelny jednego dnia? Julia i Kevin