Pałac Warmątowice Sienkiewiczowskie – Basia i Piotr